God jul!

Tack alla kunder, kandidater och samarbetspartners för ett fint 2016. Med önskan om ett gott avslut stödjer Cabeza Unicef. Unicef kämpar för barns överlevnad och utveckling världen över. Se hur du kan hjälpa på www.unicef.se.