Reputation resume

Cabeza drivs av Malin Schultz. Läs mer om Malins professionella rykte i sammandrag :
 
”Malin har ett äkta engagemang i sina uppdrag. Hon förstår kundens komplicerade behov
och kultur, levererar väldigt bra resultat och går ”all in” i sina uppdrag. Malin vågar leta
utanför de gängse normerna och är en lysande rekryterare som också får kandidaterna
att känna sig trygga. Hon är ödmjuk och har en påtaglig verksamhetsförståelse, är ytterst
professionell, affärsmässig och stolt över att lyckas. Med sin gedigna bakgrund och
fingertoppskänsla så komplicerar hon inte arbetet. Hon har en mycket hög ambitionsnivå
och är där för kunden med en genuin vilja att alla parter ska bli nöjda. Malin inspirerar med sin
coachande stil och fångar upp problem och utmaningar på ett väldigt bra sätt. Hon lägger
mycket tid på förberedelsearbetet för att hitta rätt person för uppdraget.”

Sammanställningen baseras på svar från 14 kunder och kollegor som lämnat svar anonymt i november 2014.
Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation. ✆ 070-624 00 58 www.perfrykman.com
 
Track record: se.linkedin.com/in/malinschultz